1 2 3 4

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

KD 7/ Zalo
Icon 0336890990
Kinh doanh 3/Zalo
Icon 0946608090
samhong/zalo
Icon 0985959247
Icon Icon KD 4 /Zalo -Viber
Icon 0985 813 653
Icon noithatkhanggia@gmail.com

FANPAGE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Icon Số người online:
7
Icon Hôm nay:
197
Icon Tuần này:
1481
Icon Tổng truy cập:
1970197

NỘI THẤT SẢN...

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD001

Giá: 2.800.000 VND

Ghế gấp GS - 22 - 00

Giá: 190.000 VND

Mẫu Vải

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LL9

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LL8

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LL7

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LL6

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LL5

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LL4

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LL3

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LL2

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LL1

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LN1

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LN2

Giá: Liên hệ VND

Mẫu lưới LN3

Giá: Liên hệ VND

LN4

Giá: Liên hệ VND

LN5

Giá: Liên hệ VND

LN6

Giá: Liên hệ VND

LN7

Giá: Liên hệ VND

LN8

Giá: Liên hệ VND

LN9

Giá: Liên hệ VND

LN10

Giá: Liên hệ VND

LN11

Giá: Liên hệ VND

Mẫu vải nỉ

Giá: Liên hệ VND

Vải T36-33

Giá: Liên hệ VND

Vải T36-30

Giá: Liên hệ VND

S1

Giá: Liên hệ VND

S2

Giá: Liên hệ VND

S3

Giá: Liên hệ VND

S4

Giá: Liên hệ VND

S5

Giá: Liên hệ VND

S6

Giá: Liên hệ VND

S7

Giá: Liên hệ VND

S8

Giá: Liên hệ VND

S9

Giá: Liên hệ VND

S10

Giá: Liên hệ VND

S11

Giá: Liên hệ VND

S12

Giá: Liên hệ VND

S13

Giá: Liên hệ VND

S14

Giá: Liên hệ VND

S16

Giá: Liên hệ VND

S17

Giá: Liên hệ VND

S18

Giá: Liên hệ VND

S20

Giá: Liên hệ VND

S21

Giá: Liên hệ VND

Tủ giày thông minh 3 tầng

Giá: Liên hệ VND

Tủ giày thông minh 2 tầng

Giá: Liên hệ VND

Kệ sách gỗ

Giá: Liên hệ VND

Ghế thư giãn Papasan sắt

Giá: 2.000.000 VND

Ghế thư giãn bập bênh

Giá: 2.000.000 VND

GHẾ XẾP THƯ GIÃN KG 32X

Giá: Liên hệ VND

GHẾ XẾP THƯ GIÃN KG 33X

Giá: Liên hệ VND

GHẾ XẾP THƯ GIÃN KG37X

Giá: Liên hệ VND

BÀN NHÂN VIÊN

Giá: Liên hệ VND

GHẾ LƯỚI KG8302

Giá: 1.250.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8306Q

Giá: 1.120.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG101

Giá: 1.190.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD002

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8303

Giá: 1.780.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8308Q

Giá: 950.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG102

Giá: 1.160.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD003

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8310Q

Giá: 830.000 VND

BÀN CHÂN SẮT LIỀN HỘC

Giá: Liên hệ VND

GHẾ LƯỚI KG8305

Giá: 1.850.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG103

Giá: 1.160.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD004

Giá: 2.700.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8313Q

Giá: 980.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8306

Giá: 1.220.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG104

Giá: 1.190.000 VND

BÀN NHÂN VIÊN HỘC SÂU

Giá: Liên hệ VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD005

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8314Q

Giá: 1.290.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8308

Giá: 910.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG105

Giá: 1.650.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD006

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8310

Giá: 890.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8322Q

Giá: 1.000.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG108

Giá: 1.180.000 VND

BÀN NHÂN VIÊN CHÂN SẮT 2

Giá: Liên hệ VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD007

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8313

Giá: 1.150.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8325Q

Giá: 860.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG110

Giá: 1.270.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD008

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8314

Giá: 1.350.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8326Q

Giá: 1.200.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG109

Giá: 1.650.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KGGD009

Giá: 2.700.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8319

Giá: 2.100.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8328Q

Giá: 1.150.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KGGD010

Giá: 3.100.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8322

Giá: 1.150.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8333Q

Giá: 980.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG111

Giá: 1.550.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KGGD011

Giá: 3.100.000 VND

BÀN CỤM

Giá: Liên hệ VND

GHẾ LƯỚI KG8325

Giá: 1.050.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8334Q

Giá: 1.400.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG112

Giá: 2.400.000 VND

BÀN CỤM 4-1

Giá: Liên hệ VND

GHẾ LƯỚI KG8326

Giá: 1.300.000 VND

GHẾ CHÂY QUỲ KG8339Q

Giá: 930.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG113

Giá: 1.800.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD013

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8328

Giá: 1.350.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8342Q

Giá: 930.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG114

Giá: 2.700.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD014

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8333

Giá: 1.080.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8344Q

Giá: 970.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG128

Giá: 2.100.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD015

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8334

Giá: 2.200.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG8348Q

Giá: 1.150.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG135

Giá: 2.300.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD016

Giá: 3.100.000 VND

TỦ PHỤ BÀN LÀM VIỆC

Giá: Liên hệ VND

GHẾ LƯỚI KG8335

Giá: 2.600.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG136

Giá: 2.500.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD017

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8338

Giá: 1.250.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG201

Giá: 2.350.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD018

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8339

Giá: 1.090.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG202

Giá: 2.350.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8341

Giá: 1.150.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG203

Giá: 2.350.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD020

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8342

Giá: 1.100.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG204

Giá: 2.350.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8344

Giá: 1.050.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD021

Giá: 3.100.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG205

Giá: 2.350.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8347

Giá: 1.590.000 VND

GHẾ GIÁM DỐC KG-GD022

Giá: 3.100.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8348

Giá: 1.600.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG-GD023

Giá: 2.800.000 VND

GHẾ GIÁM ĐỐC KG985

Giá: 3.300.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8349

Giá: 1.900.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8350

Giá: 1.650.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8351

Giá: 1.750.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8354

Giá: 1.400.000 VND

Ghế văn phòng KG - 311

Giá: 1.420.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8355

Giá: 1.500.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8356

Giá: 2.100.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8357

Giá: 2.200.000 VND

GHẾ LƯỚI KG8358

Giá: 1.700.000 VND

Ghế văn phòng KG - 320

Giá: 1.530.000 VND

Ghế văn phòng KG - 331

Giá: 1.650.000 VND

Ghế văn phòng KG - 330

Giá: 1.500.000 VND

Ghế văn phòng KG - 332

Giá: 1.600.000 VND

Ghế văn phòng KG - 333

Giá: 1.650.000 VND

Ghế văn phòng KG - 336

Giá: 1.850.000 VND

Ghế văn phòng KG - 337

Giá: 1.570.000 VND

Ghế văn phòng KG - 339

Giá: 1.500.000 VND

Ghế văn phòng KG - 341

Giá: 1.450.000 VND

Ghế văn phòng KG - 343

Giá: 1.550.000 VND

BÀN CỤM 6-1

Giá: Liên hệ VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG206

Giá: 1.850.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG207

Giá: 1.700.000 VND

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG KG214

Giá: 1.250.000 VND

GHẾ LƯNG TRUNG KG301

Giá: 1.150.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG301C

Giá: 890.000 VND

GHẾ LƯNG TRUNG KG302

Giá: 1.120.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG302C

Giá: 980.000 VND

GHẾ LƯNG TRUNG KG303

Giá: 1.120.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG303C

Giá: 980.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG304C

Giá: 1.010.000 VND

GHẾ LƯNG TRUNG KG304

Giá: 1.150.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG101C

Giá: 1.100.000 VND

GHẾ LƯNG TRUNG KG305

Giá: 1.590.000 VND

GHẾ LƯNG TRUNG KG306

Giá: 1.250.000 VND

GHẾ LƯNG TRUNG KG309

Giá: 1.240.000 VND

Mẫu vải nỉ (vải bố)

Giá: Liên hệ VND

Mẫu vải lưới

Giá: Liên hệ VND

Ghế nhân viên KG - 501

Giá: 530.000 VND

Mẫu simili

Giá: Liên hệ VND

GHẾ NHÂN VIÊN KG505

Giá: 550.000 VND

MẪU SIMILI GHẾ GIÁM ĐỐC

Giá: Liên hệ VND

GHẾ NHÂN VIÊN KG505TN

Giá: 590.000 VND

GHẾ NHÂN VIÊN KG508

Giá: 850.000 VND

GHẾ NHÂN VIÊN KG509

Giá: 1.000.000 VND

GHẾ NHÂN VIÊN KG510

Giá: 950.000 VND

GHẾ NHÂN VIÊN KG512

Giá: 790.000 VND

GHẾ NHÂN VIÊN KG512TN

Giá: 840.000 VND

GHẾ NHÂN VIÊN KG528NV

Giá: 1.100.000 VND

GHẾ NHÂN VIÊN KG516NV

Giá: 1.000.000 VND

GHẾ NHÂN VIÊN KG036

Giá: 870.000 VND

Ghế văn phòng KG314

Giá: 1.200.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG4108

Giá: 1.090.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG4110

Giá: 1.150.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG4111

Giá: Liên hệ VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG4112

Giá: 1.090.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG4113

Giá: 1.090.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG4201

Giá: 1.930.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG404

Giá: 1.090.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG406

Giá: 1.130.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG407

Giá: 700.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG408

Giá: 760.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG420

Giá: 1.430.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG427

Giá: 1.600.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG428

Giá: 1.300.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG429

Giá: 1.290.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG430

Giá: 1.550.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG431

Giá: 1.550.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG432

Giá: 1.550.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG433

Giá: 1.590.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG434

Giá: 1.550.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG436

Giá: 1.690.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG437

Giá: 1.570.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG439

Giá: 1.280.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG440

Giá: 1.260.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG442

Giá: 1.260.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG443

Giá: 1.280.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG444

Giá: 1.730.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG447

Giá: 1.500.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG459

Giá: 1.500.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG461

Giá: 1.350.000 VND

GHẾ PHÒNG HỌP KG462

Giá: 1.100.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG410C

Giá: 1.450.000 VND

GHẾ CHÂN QUỲ KG411C

Giá: 1.450.000 VND

GHẾ VĂN PHÒNG KG817A

Giá: 2.300.000 VND